Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδοι εγγραφών MYLE, ECCE, ECPE & MET

Οι εξετάσεις ECCE και ECPE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις MET διεξάγονται στην Ελλάδα μία φορά το μήνα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (εκτός Αυγούστου). Οι εξετάσεις MYLE διεξάγονται και σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατόπιν αιτήματος σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

Ακολουθούν οι ημερομηνίες, εξέταστρα και περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις MYLE, ECCE, ECPE και MET οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα από την Ελληνοαμερικανική Ένωση:

2020

 

Eξέταση Ημερομηνία Eξέταστρα Περίοδος εγγραφών
ECCE 26 Σεπτεμβρίου 2020 165€ 23/1/2020 - 10/7/2020
12 Δεκεμβρίου 2020 1/9/2020 - 21/10/2020
 
ECPE 27 Σεπτεμβρίου 2020 185€ 23/1/2020 - 10/7/2020
13 Δεκεμβρίου 2020 1/9/2020 - 21/10/2020
 
MET 2-Skills Δείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις. 140€ 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξέτασης. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
 
MET 4-Skills Δείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις. 160€ 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξέτασης. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
 
MET Go! 3-Skills 23 Μαΐου 2020 65€ 13/3 - 13/4/2020
7 Νοεμβρίου 2020 65€ 19/10 – 31/10/2020
 
MET Go! 4-Skills 23 Μαΐου 2020 75€ 13/3 - 13/4/2020
7 Νοεμβρίου 2020 75€ 19/10 – 31/10/2020
 
MYLE BronzeSilverGold 23 Μαΐου 2020 60€ 13/3 - 13/4/2020
7 Νοεμβρίου 2020 60€ 19/10 – 31/10/2020

Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να αιτηθούν ειδικές εξεταστικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις MYLE σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων με μόνη προϋπόθεση την υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης χρόνου τουλάχιστον 6 εβδομάδων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/10/20 - 17:53:59

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα