Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα MYLE, ECCE, ECPE, MET και MET Go!

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων MYLE, ECCE, ECPE, MET και MET Go! στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων MYLE, ECCE, ECPE, MET και MET Go! στην Ελλάδα.

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις MYLE, ECCE, ECPE και MET στην Ελλάδα;

Οι εξετάσεις ECCE και ECPE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις MET διεξάγονται στην Ελλάδα μία φορά το μήνα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (εκτός Αυγούστου). Οι εξετάσεις MYLE διεξάγονται και σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατόπιν αιτήματος σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE, ECPE και MET διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις MYLE, ECCE, ECPE, MET και MET Go!;

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών σας για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο σε εσάς εξεταστικό κέντρο.

Πότε λαμβάνουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων MYLE, ECCE, ECPE και MET;

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων προωθούνται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων ECCE ή ECPE Μαΐου λαμβάνουν τα αποτελέσματα συνήθως έως τις αρχές Αυγούστου. Οι υποψήφιοι των εξετάσεων ECCE ή ECPE Δεκεμβρίου λαμβάνουν τα αποτελέσματα συνήθως έως τα μέσα Φεβρουαρίου.

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων MET ή/και MYLE λαμβάνουν τα αποτελέσματα συνήθως 4 εβδομάδες μετά την εξέταση στην οποία συμμετείχαν.

Πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας Orfeas της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αποθηκεύουν τις  επίσημες αναφορές αποτελεσμάτων  (score reports) από το Πανεπιστήμιο του Michigan για τους μαθητές τους. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι λαμβάνουν τις αναφορές αποτελεσμάτων τους μέσω email. Οι επίσημες αναφορές αποτελεσμάτων αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόνο στους μεμονωμένους υποψήφιους που δεν έχουν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση email κατά την εγγραφή τους.

Δείτε επίσης:
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/11/02 - 11:05:19

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα